Sbor dobrovolných hasičů Bořetice

Historie SDH
Výbor SDH
Členská základna SDH

Stejnokrojový předpis SH ČMS

Pro zajištění jednotného postupu při používání stejnokrojů vydalo SH ČMS stejnokrojový předpis - novelizace z 20. dubna 2013. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.

Více info naleznete ZDE.

Zdroj: www.dh.cz

Kaple sv. Floriana

Na konci naší osady směrem k Vrbici stojí kaple sv. Floriana, nazývaná lidovým pořekadlem U Floriánka. Zpředu představuje tohoto světce obraz, jak zalívá hořící budovu, tedy ochránce v neštěstí ohně a povodně. Vždy v první neděli po svátku sv. Floriána 4. května koná se ze zdejšího chrámu Páně průvod k této kapli s knězem, kdež se vykoná pobožnost k tomuto světci. Na zadní straně této kaplice jest obraz sv. Vendelína, představujícího ochrance v době moru dobytka. Kdy byla tato kaplice zbudována? Neb z jakých důvodů? Tyto otázky mě byly častokrát předkládány, a tak jsem sháněl dokumenty, žádná písemná zpráva se nezachovala. Poslyšte tedy, co mi jeden z nejstarších občanů vypravuje, když jsem sháněl nějaké ty doklady o její původu. Bylo to v roce 1859. Žhavé slunce posledních červnových dnů vysílalo žhavé paprsky z báně nebeské, aby uspíšilo a urychlilo dozrávající obilí. Bylo k poledni, čilé hospodyňky dovařovaly obědy pro své domácí a dělníky, kteří doděláváli práci ve vinohradech, než se dají do žatí obilí. Hospodyně Lůbalová v čís. 25 neopatrností rozlila hrnek sádla na ohnisku, (sporáků v té době bylo moc málo), sádlo vyšlehlo v plamen a než se mohlo zakročit, byl celý dům v plamenech a hned druhý, za ním třetí a tak vyhořela celá dědina až po silnici. Nebylo hasičského nářadí, ani žádné organizace, ač bylo nařízeno, že každý majitel domu musí míti tak zvaný "fajerhák", byl to železný hák na žerdi, jak jest na tahání vody ze studny, ale co to bylo platné, domy s doškovými střechami v takovém vedru holou rukou zachránit se nedaly. Postižení byli ožebračeni, pojištění nebylo, peněz tím méně, nebylo záložen, a vydlužit si lichváře na 50 % zas byl tam, kde začal. A lidé si radili jak mohli, jen dostati střechu nad hlavu aspoň než započnou žně, ale už se nekrylo slámou, ale křidlicí a břidlicí, ale bylo i několik jednotlivců, kteří své domy nemohli opravit a ponechali je svému osudu a s prázdnem se vystěhovali. Za dva roky na to vypravovala se chasa do Bilovic na hody, bylo to v první neděli v září, dostaveníčko si udělali ve stodole u Frolichů, (nynější dům Lebeduj a Kovářuj), neopatrností chasy chytla se došková střecha stodoly a následek byl, že vyhořely celé čtyři domy a tři stodoly, dům Frolichůj, Krčkůj, Pazderkůj a Hanzlíčkůj, a stodoly Frolichova, Jánoškova, a Fialova, jen jediný z těchto postižených byl pojištěn proti ohni a to byl mladý hospodář Pazderka, bylo to v začátcích, nebylo toho mnoho, ale přece něco. Po ohni přišli strýček Janošek, už letitý hospodář domů a povídajů své manželce, poslouchej matko, Pán Bůh nás ochránil, že nám dům neshořel, ta stodola to už se lehko opraví, ale  poslouchej u té naší stodoly naprostřed dědiny je dosti široké prostranné místo, zde postavííme na poděkování kaplici a  zasvětíme ji sv. Florianu, jako ochránci v neštěstí ohně. Matka úplně souhlasila, ale s výjimkou, že jeden obraz musí představovat sv. Floriana a druhý sv. Vendelína jako ochránce živočišstva. Ještě toho roku byl úmysl manželů Janoškových proveden. Byla tedy kaplice tato zbudována v roce 1861. Po smrti manželů Janoškových, kteří byli bezdětní, připadl dům čís. 18 rodině Paderkové, a od té doby se tato rodina stará o úpravu této kaplice.

Jakub Petrásek: Kronika
Opis proveden bez větších zásahů.

Rok 2011

Hasičský ples 2011 dokázal to, jak jsou hasiči v Bořeticích a okolí velmi oblíbeni. Do naší tombolu se sešlo 178 cen! Starosta Jirka Michna celou dobu lamentoval, že „musíme překonat stovku!!! To je záruka kvalitního plesu!“, tak jsme rádi, že se jeho přání splnilo. Do skoku nám hráli břeclavští The Teachers a jsme rozhodnuti, že příští rok musí přijet zase. Asi jako po každém plese bylo ráno trošku nepořádku, ale nic výjimečného, akorát jsme ztratili kliku od hlavního vchodu, která se však po drobném detektivním pátrání objevila u návštěvníka plesu v jeho posteli…

Rok 2010

Dne 15. ledna 2010 byl na Výroční valné hromadě zvolen nový výbor. Starostou SDH byl zvolen Ing. Jirka „Padoš“ Michna a náměstkem Milan „Folis“ Foler. Chlapci si tak vyměnili svoje role. K funkci kulturní referentky patří také povinnost starat se o kroniku – tímto přebírám funkci po Cyrdovi Ramínkovi Varadínkovi. Z našeho kruhu přátel hasičství odešli k letošnímu roku tři členové – Romana Machovská, František Babáček a Monika Knápková.

Po – dle mého názoru – velmi profesionálním přístupu k VVH vypukla tradiční zábava, letos se odehrávala v klidnější atmosféře než loňský rok. Pochutnali jsme si na spoustě dobrůtek od našich členek a dobrém vínku od našich členů.

Hned druhý den – tedy 16. ledna 2010 se odehrávala pro náš sbor velká událost – přivezli nám naši Irenku – novou CASku, kterou jistí členové SDH zbožňují více než by bylo zdrávo. Stává se častým cílem procházek našeho strojníka Ing. Marka Poláka.

30. ledna 2010 naši chlapci vyrazili vlakem na hasičský ples do sousedního Kobylí. Ples jsme si zpestřili oslavou narozenin naší členky Katky Michnové. Ples byl vskutku veselý, ale takový odvážlivec jako byl jeden chlapec z Tvrdonic, se mezi námi nenašel. Všichni pánové si kalhoty ponechali a zachovali tak slavnostní dekorum. Tento ples nás ještě více navnadil na námi připravovaný hasičský ples, který bude – jak věříme – stejně úspěšný jako každý rok.

Náš ples nastal o tři týdny později – přesněji řečeno 20. ledna 2010. účast byla tak jako každý rok vysoká, dostavila se spousta mladých lidí i těch, kteří se narodili v letech dřívějších. Opět se nám podařilo sehnat hodnotnou, bohatou tombolu a k tomu všemu nám hrála dechovka ze Rakvic Sokolka, už to je záruka kvalitní zábavy.

V průběhu léta, s blížícími se komunálními volbami se šestnáctka našich členů (15 plus jeden náhradník) rozhodli, že je potřeba omladit tváře v místním zastupitelstvu a jít se svou kůži na trh. Rozjela se velká propagační akce. Na Facebooku nás podpořilo 80 přátel, věříme, že Ti všichni dali svůj hlas naší politické organizaci Zapálení pro Bořetice. Tento název může být dvousmyslný – jsme hasiči a chceme pracovat pro Bořetice se zapálením. Asi nikdo nedoufal, že se staneme tak úspěšnými J, za naši mladou stranu se do bořetického zastupitelstva dostali tři borci – Jirka Michna, Mara Polák a Dáška Popovská. Tito tři budou v následujících pěti letech hájit naše hasičské barvy. Jirka Michna se bude bít o to víc, protože je v Radě obce J. Great sukces!

14. července 2010 se znovu na Pánském dvoře rozvinulo plátno letního kina, všichni jsme se do jeho pořádání pustili z vervou, a prosili Pána Boha, aby nám dopřál krásné počasí, to až na jedinou výjimku vyšlo, ale poslední promítání filmu Ženy v pokušení se z důvodu oooooobrovské bouřky muselo bohužel přerušit. Jinak musím říct, že akce organizované a spoluorganizované naším sborem se setkávají s obrovským úspěchem J a popíjet mimo bouřku v garáži nám taky jde moc hezky.

V srpnu postihla Českou republiku nešťastná událost v podobě povodní. Na pomoc se sjížděli dobrovolní hasiči z celé republiky a my jsme pyšní na to, že i za náš sbor vyrazil na místo neštěstí (Heřmanice) jeden z nás – Radek újezdský. Ten za svou ochotu a odvahu obdržel čestné uznání.

Každoroční hasičská soutěž se nesla v duchu výtečných sportovních výkonů! Fotek jsme sice moc nevyfotili (sypu si popel na hlavu, ale v baru u svařáku a piva bylo moc práce J), ale o to lepší zábava byla. Naši borci se představili časem 22,88. Celkové výsledky ročníku 2010 nebyly nijak světoborné, ale u nás zase převládají organizační schopnosti nad sportovními dovednostmi… J

Již podruhé a opět s velkou účastí a úspěchem se v naší hasičské klubovně konal Silvestr! Stoly se prohýbaly pod náporem chlebíčku, vynikajících pomazánek a všech dalších dobrůtek tak, že jsme jej nebyli schopni za celý večer zlikvidovat. Tančilo se až do rána bílého a myslím, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že se nám Silvestr podařil a balonky, které jsme vypouštěli na půlnoc, nenatropily žádnou škodu.


Rok 2008

Zřejmě největší událostí prvních měsíců tohoto roku byl první ročník "novodobého" hasičského plesu, který se konal v místním kulturním domě. Avšak z důvodů neúčasti na přípravách plesu neomhu podat náležité svědectví o mnohých podnětných situacích, jenž plesu předcházely.

Dalším významným mezníkem jara 2008 se stalo opět Rally, na kterém se bořečtí hasiči podíleli, jak už je u nich dobrým zvykem, v podobě dozoru na trati, který ve dnech předcházejících vlastnímu závodu pomáhali připravovat.

Ovšem skutečně významnou události byl začátek BHL, do které jsme vstoupili s nemalým očekáváním, jenž se dále zvětšilo po prvních úspěších v podobě osobních rekordů. Situace došla dokonce tak daleko, že se naše nejrychlejš časy dostaly na úroveň kolem 22 až 23 sekund, které jsou také zřejmě stropem našeho stroje. Ještě jednou opakuji, že jde o strop stroje nikoli mužstva.

Jsem tedy toho názoru, že příčky, na kterých se umísťujeme, jsou vzhledem k faktu, že náš stroj je z celé ligy asi nejslabší, velice dobré. Po přečtení výše napsaných řádků  pozorného čtenáře jistě napadne otázka, proč si nepořídíme silnější stroj. Odpověď na tuto otázku je zce jednoduchá, nejde o nic jiného než o nedostatek peněz. V tomto okamžiku je třeba podotknout, že jsme se také pokoušeli si na nový stroj vydělat sami a to uspořádáním letního kino, což nám nějaký ten groš přineslo. Avšak při porovnání výdělku z letního kina s cenou nové mašiny jsme se dopočítali ke skutečnosti, že abychom si na nový stroj vydělali, tak bychom museli pořádat letní kino několikrát ročně, možná i v  zimě, a to asi po dobu příštích dvaceti let... Inu asi k tomu v budoucnu přidáme ještě sběr starého papíru nebo železného šrotu a hned bude jasnější, kam jsme se posunuli....

Rok 2007

27. ledna 2007

Družstvo SDH vyjelo pod velením Jiřího Michny a Marka Poláka na hasičský ples do Kobylí. Sraz byl rozkazem velitele stanoven na šestou hodinu večerní do místního, Oldřichem Linhou vzorně vedeného hostince, kde jsme se všichni posilnili několika dvanáctistupňovými pivy a vyzbrojeni několika sedmičkami jsme směle vyrazili směr železniční stanice. Po krátké jízdě vlake během které se mohla celá řada cestujících seznámit s výkvětem bořeckého hasičského sboru jsme se dostali do Kobylí. Na místo zásahu jsme dorazili v čase správném, beze ztrát a jako vůbec první hosté. Po srdečném přijetí našich kobylských kolegů jsme se neprodleně odebrali provést kontrolu baru se zaměřením na nabídku tvrdého alkoholu. Nemusím snad ani připomínat, že se kontroly několikrát opakovaly a s postupem času se stávaly delšími a důkladnějšími.

Vrcholem večera bylo vyhlášení tomboly. Navzdory velkému  nebezpeč, které hasiči beze sporu pro tombolu představují, tahle vydržela bez úhony až do vyhlášení. Také my jsme měli několik želízek v ohni, které nám vynesly hodnotné ceny jakými uherský salám a pytlík pomerančů zcela jistě jsou.

Rok 2006

10. února 2006

Valná hromada, na které bylo zvoleno vedení jednotky. V první řadě to byl náš staronový velitel a starosta Milan Foler (Folis), jehož jsme jako jediného kandidáta jednohlasně zvolili. Dále se z vůle mužstva stal zástupcem velitele Jan Michal, Tomáš Langer vvelitelem výjezdové skupiny, Jiří Michna (Padoš) jednatelem a František Babáček pokladníkem. Všichni znové zvolení měli z nově nabytých funkcí, s nimiž se pojí především povinnosti, upřímnou radost.

15. dubna 2006

Jednotka SDH Bořetice zabezpečovala trať závodu v úseku mezi Němčičkami a Velkými Pavlovicemi. Také díky ostražitosti a svědomitosti se v průběěhu naší služby nic zvláštního nestalo. (Jedná se o Agrotec Rally).

12. května 2006

Provedeno školení na téma první pomoc. Zde jsme se dozvěděli základní prvky v poskytování první pomoci, které by měl znát každý člověk, o hasiči nemluvě. Avšak dle výrazu ve tvářích celé řady zúčastněných bylo patrné, že velká část naší dobrovolné jednotky slyší o podobných věcech vůbec poprvé.

16. a 17. června 2006

Proběhl trénink na zítřejší soutěž v  Milovicích, kterého se nezúčastní zdaleka celé soutěžní družstvo. Navíc řada trénujících dělá svou funkci vůbec poprvé, a tak není divu,že se nezdařil ani jeden pokus.

Milovická soutěž pokračovala v tradici včerejšího tréninku. Vše začalo hned na hasičce, kde se zjistilo, že schází B hadice se zábrusem, bez níž lze útočit jen stěží. Nakonec vyšlo najevo, že tato byla pravděpodobně zapomenuta na předešlé soutěži v Bulharech. Další problém nastal ihned po příjezdu do Milovic, kde roztahovač "béček" zjistil, že nemá ochranný rukáv, bez něhož lze opět jen stěží útočit.  Nakonec bylo vše jaksi dáno dohromady a již jsme byli připraveni na startu k prvnímu útoku, jenž vzápětí skončil fiaskem, neboť díky špatně připravené základně jsme nedokázali roztáhnout hadice do vzdálenosti, ze které by šel terč výrazněji ohrozit. Po tomto nezdaru následovala ještě poznámka rozhodčích k absenci opasku v naší výstroji, jenž byl dle našeho názoru zcela zbytečný a přirozeně jsme ho neměli. Nicméně rozhodčí byl neoblomný a zcela přirozeně ho požadoval. Nakonec jsme byli nuceni si opasky nejinak než narychlo a ve spěchu půjčit od kobylských soupěřů. To už jsme však stáli s nejčernějšími myšlenkami na startu do 2. pokusu, v němž šlo o všechno. Bylo odstartováno a již za několik málo okamžiků jsme zjistili, že se vše zdařilo a útok proběhl v čase 26,7 sekundy, jenž sice nebyl na soutěži zdaleka nejlepší, nicméně náležel do dobrého průměru. Tak se stalo, že soutěž, od které málokdo co očekával a kde nás od začátku pronásledovaly problémy, dopadla úspěšně.

9. září 2006

Po dlouhých přípravách nadešel den D! Den historicky první novodobé hasičské soutěže v Bořeticích. Je tedy pochopitelné, že do bořecké reprezentace se dostala pouze elita našeho sboru, kterou po pečlivém výběěru a mnoha konzultacích s jednatelem Jiřím Michnou nominoval sá náčelník ve složeni: 1. útok Pavel Chrástek řečený Kyfoň, 2. útok Jan Michal, rozdělovač Tomáš Langer, roztahovač "béček" František Režný, stroj Mara Polák, savice Petr Zemánek a koše David Mareček alias šnicl. Z předchozích řádek musí být i laikovi jasné, že bořečtí nasadili bez nadsázky historicky nejsilnější sestavu, do které zbytek mužstva vkládal veškeré naděje.

Není tedy divu, že družstvu, v němž byla pravděpodobnost selhání jednotlivce nižší než pravděpodobnost zásahu člověka bleskem, se zdařily oba dva pokusy ve fenomenálním čase těsně přes 25 sekund. Magická hranice 25 sekund sice opět o pár desetin unikla, nicméně i tak byl úspěch nezpochybnitelný.

Celý závod nakonec v vyhrálo družstvo z Kobylí s časem cca 18 sekund. Bořečtí se v tvrdé konkurenci probojovali na 6. místo z osmi přítomných družstev. Avšak zlatým písmem by do této kroniky měla být zapsána informace o tom, že naši chlapci vyhráli v kategorii "O nejrychleji postavenou základnu", jenž byla poprvé vyhlášena letos v Bořeticích.

Co se týče hasičů, kteří nejsou tak obdařeni, aby se dostali do elitního družstva 1A, tak právě tito se starali o zázemí. Byli to především Pavel Kuchyňka, jenž jako hlasatel komentoval a trefně glosoval celý závod a Robert šebesta, který sehrál zásadní úlohu u udírny a já, bez kterého by tyto řádky těžko kdy vznikly.

30. září 2006

V Bořeticích se konalo slavnostní vyhlášení výsledků Břeclavské hasičské ligy,  níž zvítězili borci z Kobylí. Borci z Bořetic se místnili na velice slušném desátém místě z třinácti ligových družstev. Večerem neprovázel nikdo jiný než proslulý konferenciér, vyhlášený ochotník a bavič v jedné osobě Pavel Kuchyňka jenž se vyznamenal především při uvádění soutěže Miss Hasička. Ošem to nebyl jedniný bod programu. Dále jsme byli svědky soutěží v tahání koštýřem, nebo ve spouštění vařeček do lahve, které zaznamenaly u publika rovněž ohlas.

Avšak vrcholem události večera byla oficiální návštěva akce panem Jaroslavem Glozou, jenž k nám zavítal jako náčelník a zakladatel nově vzniklého konkurenčního SDP (Sbor dobrovolných plameňáků). Při této příležitosti byla po složitém vyjednávání rozdělena obec na dvě poloviny mezi hasiče a plameňáky, přičemž v jedné budou působit pouze hasiči a v druhé pouze plameňáci. Hlavní komplikací jednání byla tvrdohlavost a neústupnost SDP v momentě, kdy se řešila otázka, do čí zóny bude náležet benzinka, kterou plameňáci nekompromisně požadovali, a u níž naplánovali výstavbu vlastní plameničky, postavené jak jinak než ze sirek. Nakonec se přece jen dohodli, plameňáci dosáhli svého, a tak se můžeme těšit na nové poměry, jenž v Bořeticích zanedlouho nastanou....
Pro členy:

Náměty

Přátelé, máte-li nějaký návrh na článek, odkaz nebo fotografie na tyto stránky, zašlete je prosím na adresu sdh.boretice@seznam.cz. Děkujeme

starší informacePřipravované akce:

Facebook SDH Bořetice

Přidejte si SDH Bořetice do svých oblíbených stránek :) ZDE

Čtvrtky s mladými hasiči

Každý čtvrtek v 16:00 se konají setkání s mladými hasiči. Prosíme členy SDH Bořetice, kteří mají v tuto dobu volno, aby šli s prcky pomoct. Srazy se konají u Zš Bořetice.

další akce